Amdanom Ni

Yn 2000 penderfynodd grŵp mentrus o berchnogion busnesau lleol ddod at ei gilydd i greu ‘Pentir Pumlumon’, sefydliad cymunedol nid-er-elw a ddyluniwyd i gefnogi a gwella ein cymunedau er budd pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd. Mae’r sefydliad wedi goroesi lle mae eraill wedi methu, ac wedi tyfu o nerth i nerth. Yn 2019 daeth is-gangen o Pentir Pumlumon i fodolaeth i gefnogi busnesau sy’n gysylltiedig â thwristiaeth yn benodol, ac felly fe aned ‘Twristiaeth Pumlumon’.

Tra’n ymfalchïo yn ein hanes a’n treftadaeth, rydym hefyd yn awyddus i edrych i’r dyfodol a symud gyda’r oes. Rydym yn hyrwyddo cydweithredu a gwaith tîm, ac wedi creu rhwydwaith mawr o berchnogion busnes o’r un anian. Mae hyn yn ein galluogi i gadw safonau’n uchel ac i westeiwyr eich helpu chi i gynllunio’ch arhosiad yn drwyadl. Rydym ni a’n haelodau yn estyn y croeso Cymreig cynhesaf i bob ymwelydd hen a newydd. Gobeithiwn y bydd ein llenyddiaeth a’n gwefan yn eich helpu i wneud y gorau o’ch ymweliad yma, pa mor hir neu fyr y bo.