All Pysgota

Llynnoedd Trisant (CB Aberystwyth AA)

Pysgodfa Tair Llyn

Pyllau Pysgota Teifi a Teifi Uchaf (Cymdeithas Bysgota Tregaron)

Cymdeithas Bysgota Talybont Angling Association

Llynnoedd Penrhyncoch Lakes (Cymdeithas Bysgota Aberystwyth AA)

Afon Rheidol (CB Aberystwyth AA)

Argae Cwm Rheidol Dam

Cronfa Ddŵr Dinas

Cymdeithas Genweirwyr Llanilar

Cronfa Ddŵr Nantymoch

Dolau Afon

Fferm Fron, Pysgodfa, Gwely a Brecwast, Gwersylla a Carafanio